måndag 6 juni 2011

Många vivor är det...

I år har vi bestänt oss för att göra en detaljerad inventering av två av våra mer ovanliga blommor: Kungsängsliljan och Majvivan.
Kungsängsliljan växer på en plats i södra delen av reservatet och den upptäcktes för 8 år sedan då det fanns ett drygt 100 tal exemplar inom en väldigtbegraänsad yta på ca 150 m2. Under åren har den sakta ökat i antal och vid årets inventering 19/5 fanns det 275 individer där de vita exermplaren dominerade (ca 75%), Tidigare år har det varit ungefär lika många med övervikt för dom röda något år. Den 30/5 var alla utblommade och då är det svårt att avgöra var dom växt.

Majvivan har vi inventerat (23/5) på tre olika kända växtplatser och i år är det verkligen ett viv-år. Vid spången blå spåret växte ung 275 individer varav dom flesta hade mellan 5 och 10 klockor i varje blomställning. Vid norrsundets norra strand växte ung 975 exemplar, förvånansvärt långt ut på fuktig mark. Vid Storvass sydöstra hörn fanns det runt 2500 exemplar både inne på betad mark och ute i storvassområdet som är en stor rikkärrmark. Totalt räknade vi hem nästa 3800 exemplar. Ett fantastiskt resultat med tanke på att Majvivan anses som ovanlig i vissa blomböcker!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar