måndag 7 november 2011

LIVGARDET gräs-KRIGAR!!

En liten paus i arbetet..

Under några veckor har vi haft stor hjälp av 6 gräs o slyröjare från Livgardet.
Livgardet är ett projekt för sysselsättning av människor som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden. De åker ut och gör jobb som annars inte skulle ha hunnits med eller inte blivit gjorda.
Skärgårdsstiftelsen blev kontaktade och vi hängde på erbjudandet och som ett pilotprojekt så röjdes tre områden av ut i reservatet. Det var allmogeåkern och MAJVIVE området vid Storvass längst österut i reservatet och så röjde man också av ett område där det växer ett hundratal SKOGSNYCKLAR, orcideen som blommar till midsommar. Tanken är att få bort sly och gräsförna för att ge blommorna en chans att utvecklas på samma sätt som om området hade betats av kor eller får. Resultatet kommer vi att följa på den här bloggen med bilder och inventering av växternas utveckling.
STORT TACK till Livgardet-grabbarna! Fortsättning följer till våren nere vi gästhamnen
Skogsnyckelområdet, 2012 års nycklar kommer på jämförande bild...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar